אגרת להורים - פתיחת מוסדות החינוך בכרמי גת לשנה"ל תשע"ט

אגרת להורים - פתיחת מוסדות החינוך בכרמי גת לשנה