אוספים ולא נקנסים!

אוספים ולא נקנסים!

מבצע אכיפה מוגבר נגד מטרד צואת הכלבים.

האגף לבטחון וסדר ציבורי ואגף לאיכות הסביבה יצאו במבצע משותף להגברת האכיפה והטיפול במטרד צואת הכלבים ברחובות העיר ובפארקים הציבוריים.
ניתנו קנסות לבעלי כלבים שכלבם נתפס עושה צרכיו בשטח ציבורי ,כמו כן ניתן דגש בעבודת הפקחים האזוריים לנושא דיווח על צואת כלבים.
המוקד העירוני שלח הודעות ל1300 בעלי כלבים רשומים בדבר הגברת האכיפה והחובה לאסוף את צואת הכלבים.

אנו קוראים לציבור תושבי העיר בעלי הכלבים להתגייס לטובת מיגור המטרד לשמירה על ניקיון העיר והסביבה .