אושרה תכנית המיתאר לקרית גת 2035

אושרה תכנית המיתאר לקרית גת 2035

מועצת העיר ביושבה כועדה מקומית, דנה אתמול ואישרה את תכנית המיתאר לקרית גת 2035. תכנית המתאר הכוללנית מהווה את הבסיס לעצמאות התכנונית של הועדה המקומית (לאחר שזו תוסמך על פי תיקון 76 לחוק התכנון והבניה) והמשמעות באישורה היא שהועדה תוכל לקבל סמכויות תכנון רחבות, לקדם ולאשר תכניות מקומיות התואמות את תכנית המתאר הכוללנית. כאמור תכנית המיתאר היא תנאי להסמכת הועדה והיא קובעת מדיניות תכנון כוללת, תוך מתן ביטוי למטרות תכנון של הרשות, יעדים רחוקי טווח וחזון התפתחות עירונית עד לשנת 2035.

התכנית מתייחסת למרכיבי גידול אוכלוסיה והשפעותיה לנושאי מסחר, תעשייה כלכלה ותעסוקה, רשת דרכים ושירותי תחבורה, ערכי טבע ונוף בסביבה העירונית והחיצונית, היבטי רעש, זיהום אויר, קרקע ומי תהום, בניה ירוקה וחסכון באנרגיה, תשתיות מים, ביוב, ניקוז, חשמל ותקשורת.
התכנית נכתבה ע"י מיטב המומחים בארץ בהובלת פרופ' משה כהן. הצוותים פועלים במשך 3 השנים האחרונות, כאשר בשלב הראשון נחקר ונכתב המצב הקיים בעיר ובשלב השני הציגו אמש החוקרים, כל אחד בתחומו, את התכניות העתידיות לעיר בהתאם לחזון שנקבע ובמטרה לחזק ולמנף את הצלחתה של קרית גת כעיר מחוז.

על פי התכנית צפי האוכלוסיה לשנת 2035 בקרית גת הינו כ-140,000 תושבים (תוספת של כ-90,000 תושבים) והיקף הדיור הצפוי בשנת היעד הוא פי שלושה מהמצב כיום. התכנית שמה דגש על חיבור וקישור פארק התעשיה לעיר הותיקה וכרמי גת, תוך חיבורי ועיבוי העיר לשלד עירוני אחיד ומקושר. נקודות משמעותיות בתכנית עוסקות בחיבור הרובעים החדשים, התחדשות עירונית בעיר הותיקה, חיזוק מרכז העיר ושימור ופיתוח של ערכי הטבע והנוף בתחומי העיר.

עיריית קרית גת מודיעה בעת הזו כי אין בכוונתה לבנות ולפתח את קרית גת מערב כפי שמוצע בתכנית, עקב המחלוקת עם ממשלת ישראל בנוגע לאזור. הכוונה היא להמשך ולפתח את קרית גת צפונה (צפונית לכרמי גת) ומזרחה.

מועצת העיר אישרה את תכנית המיתאר לאחר דיון מעמיק שארך כ-4 שעות, אליו הוזמנו כלל ציבור תושבי העיר. לעיון בקבצי התכנית הציבור מוזמן להיכנס לאתר העירייה (אגף ההנדסה- תכנית מיתאר כוללנית קרית גת 2035).