אות קלינטק עיר ירוקה ונקיה הוענק לעיריית קרית גת

אות קלינטק עיר ירוקה ונקיה הוענק לעיריית קרית גת

במסגרת ועידת קלינטק ה-22 הוענק אות קלינטק לשנת 2018 לעיריית קרית גת בטקס מכובד שהתקיים בגני התערוכה. האות ניתן על עשייה רחבה וראויה להערכה למען קידום איכות הסביבה, חסכון באנרגיה, טיפוח סביבה ירוקה, חסכון באנרגיה, טיפול מתקדם בפסולת ועוד.

 

וכך נכתב בנימוקי הועדה למתן הפרס: "אות זה ניתן בזאת לעיר קרית גת על תרומתכם ופועלכם למען קידום איכות הסביבה ביישובכם בשנת 2017. העשייה הברוכה שלכם כפי שבאה לידי ביטוי בנתונים שנאספו ביישוב שלכם, בחסכון באנרגיה, טיפול בפסולת ועוד, מלמדים על מקצועיות ומוטיבציה גבוהה לטובת התושבים, הסביבה והדורות הבאים".

את התעודה קיבלו נציגי העירייה  מנהלת האגף לאיכות הסביבה הדס פדידה, מנכ"ל מנהלת כרמי גת אוהד יחזקאל ונציג ההנדסה דודו ארואס מידי מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה ישראל דנציגר, יו"ר הועדה לבחירת הערים הירוקות בישראל ד"ר אשר וטורי ומנכ"ל מרכז השלטון המקומי שלמה דולברג. במסגרת הטקס, הוצג סרטון מרשים הסוקר את פעילות האגף לאיכות הסביבה בעיריית קרית גת.

 

צפו בסרטון פעילות האגף לאיכות הסביבה:

 

 

הועדה בחנה את השקעתה של העירייה בתחומי תכנית אב עירונית לניהול בר קיימא, התייעלות אנרגטית ושימוש באנרגיה מתחדשת כדוגמת התקנת מערכת רב שימושית לניהול חשמל ותאורה עירונית המספקת חיסכון של למעלה מ-30% בהוצאות החשמל. באמצעות אותה המערכת מתבצע גם ניטור וניהול של משאבי המים, הביוב והניקוז. העירייה הציגה בפני הועדה את פעולותיה בתחום הפרדת פסולת ופעולות חינוך והסברה המתבצעות בבתי הספר והגנים. עוד בחנה הועדה השקעה בתחבורה הציבורית, בתחום הבניה הירוקה המאפיינת את הבניה החדשה והחכמה בכרמי גת. בנוסף, הציג האגף לאיכות הסביבה את השינוי בתחום השקיית שטחי הגינון העירוניים במי קולחין תוך הנחת תשתיות תת קרקעיות מתאימות ובניית תחנת הכלרה ייעודית וייחודית. באגף איכות הסביבה ביקשו להודות לכלל אגפי העיריה אשר פועלים יחד בשיתוף פעולה למען הצלחת הפרוייקטים הסביבתיים ברחבי העיר.