אתרי הקבלנים

עד כה זכו בפרוייקט כרמי גת הקבלנים להלן:

אודות הקבלנים