בונים תשתיות: אושרו תכניות פיתוח התשתיות למתחמי 07 ו- 02 בכרמי גת

בונים תשתיות: אושרו תכניות פיתוח התשתיות למתחמי 07 ו- 02 בכרמי גת

מתקדמות בקצב מואץ עבודות הפיתוח ברובע הבנים .

לאחר שנים בהן נעצרו עבודות פיתוח התשתיות ברובע הבנים ולאחר שעיריית קרית גת ניהלה מאבק מול משרד הבינוי והשיכון לקחת לאחריותה את עבודות הפיתוח ברובע.

החלו במהלך החודשים האחרונים עבודות הפיתוח בביצוע החברה הכלכלית .
הבשורה הטובה לתושבים כי הן עומדות בסטנדרטים שנקבעו עבור פיתוח השכונות בכרמי גת.  

בימים אלה שוקדים בעיריית קרית גת ובמנהלת כרמי גת על התכנון הסופי של עבודות פיתוח תשתיות שלב ב' בכרמי גת במתחמים 07 ו02.
אדריכלי הנוף הציגו את תכניות הפיתוח הכוללות :התאמות למתחמי הדיור ומתחמי מוסדות החינוך והציבור, פרטי הגמר ,ריהוט רחוב, גינות משחק, תאורה דקורטיבית, גינון , שילוט ועוד.
יועצי התכנון הציגו תכנית פיתוח בסטנדרטים גבוהים מאד שטרם נראו באזור.
יש להדגיש כי בשלב הראשון ישתמשו הדיירים בתשתיות זמניות עד לאיכלוס רוב דייריי המתחמים ,זאת על מנת שלא לפגוע בתשתיות הקבע ,תוך כדי תהליכי הבניה.

בשלב מאוחר יותר יתחילו עבודות פיתוח תשתיות הקבע והן כאמור (וכמצורף בהדמיות) חדישות ומודרניות וכוללות: שבילי אופניים, סוללה אקוסטית ,גינות ציבוריות, מתקני ספרט וכושר, ריהוט רחוב, גינון ואדריכלות נוף
כולם בשפה עיצובית אחידה .
יצויין כי מערך התאורה בכרמי גת ירושת בטכנלוגיות עיר חכמה וגופי התאורה הדקורטיביים מסוג LED יפעלו תוך מקסימום התייעלות אנרגטית .

שילוט הרובע יפעל במערכת אחידה והיררכית: בינעירוני, עירוני ,שכונתי ופנים שכונתי  -  בתיאום ובעיצוב אחיד.
ראש העיר אבירם דהרי הנחה את צוותי העבודה והתכנון לדאוג שפיתוח התשתיות בעיר הותיקה יתואם עם התשתיות ברובע החדש על מנת לשאוף לאחידות במראה ובעיצוב הנוף העירוני .

צפי לביצוע עבודות פיתוח תשתיות הקבע במתחמים 07 ו02 במהלך שנת 2018.