ברכות לצוותי החינוך בקרית גת :78%אחוזי הצלחה בבגרות לשנה"ל התשע"ז

78%אחוזי הצלחה בבגרות לשנה"ל התשע"ז


• למעלה מ 180,000,000 ש"ח השקיעה עיריית קרית גת במערכת החינוך בשנה זו .

• חברת הדירוג צ'מנסקי בן שחר, דו"ח דירוג ערים 2018 : קרית גת במקום ה15  בהשקעה נטו בחינוך .

• בשנה החולפת הופיעו כל בתי הספר המקיפים בעיר ברשימת התיכונים הערכיים – מצטיינים.

•  77% מתלמידי בעיר זכאים לתעודת בגרות חברתית , מקום שני בארץ .

אלה הנתונים ,זו תמונת החינוך האמיתית , נמשיך להצעיד את תלמידי העיר לעתיד מבטיח !