בשעה טובה נפתח לתנועה המחלף המזרחי החדש!

בשעה טובה נפתח לתנועה המחלף המזרחי החדש!

 

בשעה טובה נפתח לתנועה המחלף המזרחי החדש! - צפו בברכת ראש העיר!