בשעה טובה: נמסרו ליזמים המגרשים הראשונים בכרמי גת

בשעה טובה: נמסרו ליזמים המגרשים הראשונים בכרמי גת

מגרשים לבניית 379 יח"ד במתחם 07 נמסרו לקבוצת מנהל מגורים לישראל, קרית האחדות כרמי גת.

מגרשים לבניית 379 יח"ד במתחם 07 בכרמי גת מתוכם 78 יחידות צמודות קרקע והיתרה בבנייה רווייה.

הקבוצה נמצאת בשלב מתקדם של הבקשות להיתרי בניה והיא צפוייה להתחיל בבנייה כבר במהלך הקיץ הקרוב .
במהלך החודש הנוכחי (יוני ) ימסרו המגרשים ליזמים האחרים הבונים במתחם 07 : קבוצת דונה וקבוצת גינדי וכן לעשרות היזמים הפרטיים הבונים בתים פרטיים במתחם.
בימים אלה מתקדמות בקצב מדהים עבודות הפיתוח של המתחם השני ,מתחם 02 .

קבוצת היזמים קרית האחדות ביקשה להודות לעיריית קרית גת ,למינהל ההנדסה ולמינהלת כרמי גת על שיתוף הפעולה בדרך לקדם
את פרוייקט המגורים הלאומי בעיר.