הודעה ליזמים ולרוכשי המגרשים במתחם 01 בכרמי גת, קרית גת

הודעה ליזמים ולרוכשי המגרשים במתחם 01 בכרמי גת, קרית גת

★הודעה ליזמים ולרוכשי המגרשים במתחם 01 בכרמי גת, קרית גת★


עיריית קרית גת מבקשת להודיע כי מיום 01.09.2017 ייערך אגף ההנדסה בעירייה לאפשר ליזמים ולרוכשים במתחמים הללו, לפתוח תיקי מידע לשם תכנון.

היזמים והרוכשים ידרשו לחתום על כתב ויתור בו יתחייבו הרוכשים והיזמים לא לבקש היתרי בניה עד להסרת כל החסמים לבניה במתחם זה, לרבות השלמת המחלף המזרחי ופתיחתו לתנועה וכן עד שיתקבלו בעירייה ההרשאות לבניית כל מוסדות החינוך והציבור המתוכננים להיבנות במתחם.

ציבור הרוכשים והיזמים וכל הגופים המעורבים מבינים היום יותר מתמיד את המצב לאשורו ואת העובדה כי עיריית קרית גת פועלת מתוך שיקול דעת ואחריות להבטיח עבורם תשתיות מגורים מפותחות, שירותים מוניציפליים ראויים ואיכות חיים ברובע כרמי גת.