כל !!! המקיפים בקרית גת ברשימת התיכונים המצטיינים!

כל !!! המקיפים בקרית גת ברשימת התיכונים המצטיינים!

תיכון אורט ע"ש בוים, אולפנת קרית גת ,תיכון נתיבי רחל, תיכון שלאון, תיכון רבין, תיכון מאיר וקרית חינוך גרוס.

העיר קרית גת התעוררה הבוקר ליום נפלא, עם קבלת הבשורה על הימצאותם של כל המקיפים בעיר ברשימת 285 התיכונים המצטיינים של משרד החינוך .
התיכונים הנכללים ברשימה הנבחרת נבחרו הודות להישגים ערכיים, חברתיים, לימודיים ואף הראו שיפור במדדי ההצטיינות, בהם: זכאות לבגרות, אחוזי גיוס לצה"ל, זכאות לבגרות חברתית ,מניעת נשירה ואקלים בית ספרי. מורי בתי הספר יזכו בתגמול ובמענק כספי מכובד.
ראש העיר אבירם דהרי: בשבח והודיה למלך מלכי המלכים אני מברך את בתי הספר המקיפים בעיר,את המנהלות, צוותי ההוראה והתלמידים היקרים בברכת לכו מחיל אל חיל ,זה כבר כמה שנים שהתיכונים בעיר זוכים באותות ההצטיינות והשנה התבשרנו כי כל המקיפים מככבים ברשימה.
זוהי תעודת כבוד וציון לשבח לכל תושבי העיר קרית גת .
ברכות חמות קיבלה קרית גת מהנהלת מחוז דרום במשרד החינוך,מפקחי החינוך העל יסודי וראש מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.

זהבה גור מנהלת אגף החינוך ברכה בהתרגשות את בתי הספר וציינה כי עצם הצטיינות כל המקיפים בעיר, היא בגדר הצלחה גדולה ממש.


285 בתי ספר מכל רחבי הארץ מכל זרמי החינוך המוכר זכו להיכלל ברשימה הנבחרת :71 דורגו במקום הראשון, בהם תיכון אורט ע"ש בוים , אולפנת קרית גת ותיכון נתיבי רחל לבנות מקרית גת  ,71 במקום השני, בהם: תיכון שלאון שלנו  ,72 במקום השלישי, ביניהם תיכון חדש רבין  ו71 במקום הרביעי בהם תיכון מאיר וקרית חינוך גרוס. מורי בתי הספר הללו יקבלו מענקים הנעים בין 3,106 ₪ ועד 8,285,על טיפוח ועיצוב ההשכלה והערכים בקרב התלמידים.
מנהל האגף לחינוך חרדי משה ביטון ציין את ההשקעה הרבה הן בצד הפדגוגי והן בצד הפיזי של העירייה בתיכון לבנות נתיבי רחל ,אשר הניבה תוצאות ראויות ונמצא בדירוג הראשון של הפרס.
בשנת התשע"ה זכו בפרס תיכון גרוס, תיכון מאיר ,תיכון שלאון ורבין .השנה כאמור הצטרפו לרשימה כלל המקיפים בעיר .


יצויין כי בשנים האחרונות עושה מערכת החינוך בעיר מאמצים מכוונים, יחד עם הרכזות בתחום המעורבות חברתית  להפנות את כלל תלמידי בתי הספר למסלולי ההתנדבות והתרומה לקהילה, למעשה השנה נמצאו זכאים 77% מכלל תלמידי י"ב שסיימו לתעודת בגרות חברתית. נציין את תלמידי מקיף אורט ע"ש בוים אשר 100% מבוגריו זכאים לתעודת בגרות חברתית על תרומה בהתנדבות לחברה ולקהילה.
כמו כן נעשים מאמצים לסייע ולכוון את התלמידים למסלולי שירות משמעותי בצה"ל בתכניות ייחודיות ובמערך תמיכה וליווי בתהליך שעוברים התלמידים כמועמדים לשירות בטחוני.

השנה חתמה מערכת החינוך העירונית על קוד אתי מחייב להנחלת ערכי ציונות יהדות ומורשת ,במסגרת תכנית כללית לייחודיות בתי הספר עליה שוקדים מנהלי בתי הספר במהלך השנה האחרונה ובמסגרתה פועל כל בי"ס למציאת נתיב ערכי/חינוכי/לימודי אופייני לכל בי"ס,


78% אחוז מכלל מסיימי י"ב במקיפים בשנה שעברה נמצאו זכאים לתעודת בגרות, עשרות פרוייקטים לתגבור לימודי וקידום הישגים בתחומי המדעים והמתמטיקה פועלים בבתי הספר.
בהם תכנית עזריאלי, פרויקט סודקות את תקרת הזכוכית, תכנית הנשיא, מיזם עתידים, תכנית לחקר הפיזיקה עם מרכז גרעיני שורק ועוד.
בשנה הבאה תתחיל לפעול במערכת החינוך תכנית משותפת עם קרן טראמפ לשיפור תהליכי למידת המתמטיקה על רצף 6 שנות הלימודים בתיכון.
ברכות חמות לתושבי העיר קרית גת, לצוותי החינוך ולכל תלמידיה על ההישג הנפלא.