מינהלת כרמי גת נערכת לקראת הנחת סיב אופטי ראשי וחיבור הרובע למוקד העירוני ולמערך מצלמות האבטחה

מינהלת כרמי גת נערכת לקראת הנחת סיב אופטי ראשי וחיבור הרובע  למוקד העירוני ולמערך מצלמות האבטחה

מנהלת כרמי גת דנה השבוע בחיבור השכונה החדשה למוקד העירייה באמצעות סיב אופטי ראשי כחלק מפרוייקט קרית גת עיר חכמה. בימים אלו שוקדים בעירייה על הכנת תוכנית להנחת התשתית לסיב האופטי בשתי דרכים ראשיות: לכל אורך שדרות לכיש (על ציר כביש 2 וגשר 2 בכרמי גת) והתחברות עם דרך הדרום (על ציר כביש 1 בכרמי גת). הנחת התשתית לסיב בתוך העיר הותיקה תתבצע באמצעות מיקרו-טרנצ'ר, כלי חפירה ייחודי, המאפשר הנחת כבלי חשמל ותקשורת בדיוק מירבי תוך פגיעה מינימלית בתוואי הכביש.
את פרוייקט התשתיות בעיר הותיקה ילווה יועץ לעיר חכמה מחברת Comm-IT והפרויקט בתיאום מול כל גורמי העיריה הרלוונטים בהם מנהל הנדסה, אגף שיפור פני העיר, אגף הביטחון, תאגיד המים והחברה הכלכלית. בימים אלה עורכים הצוותים סקר תשתיות נרחב לצורך קידום הפרויקט.