מכרזים

מכרזי בנה ביתך
קרא עוד
מכרז לביצוע חלק א' פארק כרמי גת וסוללות אקוסטיות
קרא עוד
מכרז להתקנת רמזור במפגש דרך עם רובע כרמי גת מכרז מס' 10/16
קרא עוד
מכרז לביצוע עבודות פיתוח שלב א' עבור מתחמים 03 ו 04 בקרית גת צפון - כרמי גת
קרא עוד
מכרז לאספקת שירותי תכנון אדריכלי בכרמי גת
מכרז לאספקת שירותי תכנון אדריכלי בכרמי גת
קרא עוד
מכרז 04/2018 - ביצוע עבודות פיתוח שלב ב' עבור מתחמים 07ו-02 כרמי גת
קרא עוד
מכרז 05/2018 - בית ספר מקיף מתחם 07
קרא עוד
מכרז 06/2018 להקמת ביה"ס מקיף במתחם 07
קרא עוד