מכרזים

מכרזי בנה ביתך
קרא עוד
מכרז לביצוע חלק א' פארק כרמי גת וסוללות אקוסטיות
קרא עוד
מכרז להתקנת רמזור במפגש דרך עם רובע כרמי גת מכרז מס' 10/16
קרא עוד