הגשמת החלום בשלושה צעדים

מכרזי בנה ביתך

רשות מקרקעי ישראל משווקת את מגרשי המגורים בפרויקט כרמי גת בשני סוגי מכרזים – מכרזי בנה ביתך ומכרזי מתחמים לקבלנים. מכרזי הקבלנים מיועדים לבנייה קבלנית של עשרות או מאות יחידות דיור ואילו מכרזי בנה ביתך מיועדים ליזמים המעוניינים לבנות את ביתם באופן עצמאי הגשת הצעה במכרז מקרקעין.

צעד ראשון: החלטתם כי ברצונכם לבנות את ביתכם באופן עצמאי?

הצעד הראשון בדרך להגשמת החלום הוא בירור מכרזי המקרקעין הפתוחים להגשת הצעות ברשות מקרקעי ישראל. ניתן לצפות במפת מגרשי בנה ביתך במגרשים המוצעים באתר זה. מידע מפורט ועדכני ניתן לראות במערכת GIS באתר כרמי גת ובאתר רשות מקרקעי ישראל. כשבועיים לאחר תאריך סגירת המכרז להגשת הצעות יפורסמו שמות הזוכים.

צעד שני : השלמת הזכייה והסדרת הרכישה

לאחר קבלת ההודעה על זכייה במכרז כרמי גת יחל שלב הסדרת הרכישה. בשלב זה תיפגשו עם מנהלת פרויקט כרמי גת בעירייה ועם רשות מקרקעי ישראל. מרגע קבלת ההודעה על זכייה במכרז עומדים לרשותכם 50 ימים להסדיר את כל ההתחייבויות החלות על הזוכים מול מנהלת הפרויקט, לרבות הפקדת ערבות בנקאית וחתימה על חוזה לביצוע תשתיות ציבוריות. כמו כן, עליכם להסדיר את תשלומי הוצאות הפיתוח ועלויות הקרקע מול רשות מקרקעי ישראל בתוך 60 ימים מידע מפורט ניתן לראות בחוברת המכרזים באתר רשות מקרקעי ישראל. לאחר השלמת הרכישה תועברו להתחלת הטיפול בקבלת היתר בניה במנהל ההנדסה בעירייה.

צעד שלישי: תיק מידע והגשת בקשה להיתר בניה

עם סיום הסדרת הרכישה ישלח אליכם מייל הרשמה למערכת טרום-רישוי המקוונת של עיריית קרית גת. במערכת תקבלו תיק מידע מלא למגרשים בהם זכיתם. במקביל תוזמנו למנהל ההנדסה בעירייה, בו תקבלו תיק מידע ראשוני ויוצג בפניכם המשך התהליך חשוב לציין כי רק לאחר קבלת "מפה למשתכן" תוכלו להגיש לועדה המקומית לתכנון ובניה בקשה להיתר בניה

 

השלבים עד להגשת בקשה להיתר בניה בפרויקט כרמי גת:

  •  מעבר לטיפול במנהל ההנדסה- לאחר אישור רכישה והחזרת חוזה תשתיות חתום ממנהלת הפרויקט
  • תיק מידע ליזם- מידע תכנוני והנדסי ראשוני. מתקבל עם ההגעה למנהל ההנדסה
  • מפה למשתכן- מפה לצרכי תכנון. מתקבלת עד 4 חודשים לאחר חתימת עירייה על חוזה לפיתוח תשתיות
  • הגשת בקשה להיתר בניה-ניתן להגיש הבקשה רק לאחר קבלת מפה למשתכן

 

רכשתם דירה ברובע המגורים כרמי גת? עיריית קרית גת קוראת לכם להצטרף עוד היום לרשימת הדיוור שלנו, כך תוכלו לקבל הודעות שוטפות ולהישאר מעודכנים בכל מה שחדש בקרית גת וברובע מגורים כרמי גת. להרשמה שלחו מייל לכתובת: [email protected]