מכרז להתקנת רמזור במפגש דרך עם רובע כרמי גת מכרז מס' 10/16

מכרז להתקנת רמזור במפגש דרך עם רובע כרמי גת מכרז מס' 10/16

עדכון למכרז:

 

נוסח פרסום המכרז:

 

 

לעיון נוסף:

אתר עיריית קרית גת העמוד הרשמי