ממשיכה התנופה בכרמי גת- קרית גת

ממשיכה התנופה בכרמי גת- קרית גת

היום התקיים סיור קבלני פיתוח המעוניינים להתמודד במכרז פיתוח מתחם 01 השלישי בכרמי גת – קרית גת. 25 קבלנים השתתפו בסיור.

מדובר בעבודות בסדר גודל ענק של כ-140מיליון ₪ הכוללים פיתוח שלב א' של למעלה מ-1500 יחידות דיור וכן פיתוח ובניית גשר, כיכר ומי מחלף בכניסה הצפונית לעיר.
לשם ביצוע העבודות נדרש "סיווג קבלני מיוחד" לכאלה המסוגלים לבנות גשרים.

מנכ"ל מנהלת כרמי גת, אוהד יחזקאל ומנהלי חברת א.אפשטיין החברה המפתחת, סקרו בפני המשתתפים את סדרי הגדול, סוג העבודות, ההיקפים ולוחות הזמנים.

השתתפות מרובה של קבלנים בסיור הבוקר, מעידה על הבעת אמון במיזם כרמי גת ומצביעה על התנהלות נכונה ומוצלחת של הפרויקט עד כה.