ממשיכות במרץ עבודות הפיתוח בכניסה לקרית גת

ממשיכות במרץ עבודות הפיתוח בכניסה לקרית גת