ממשיכים בבניה!

ממשיכים בבניה!

מתחם 01 השלישי בכרמי גת יוצא לדרך
השבוע היה תורה של קבוצת הרכישה קרית האחדות 3 לקבל את המגרשים במתחם 01.
היתר הבניה שקיבלה הקבוצה השבוע מיועד לבניית 518 יחידות דיור במתחם.
בימים אלה מתקדמות בקצב מואץ עבודות פיתוח התשתיות של מתחמים 03,04 בכרמי גת .