מנהלת כרמי גת החלה במסירת מגרשים ליזמים במתחמים 03 04 בכרמי גת

מנהלת כרמי גת החלה במסירת מגרשים ליזמים במתחמים 03 04 בכרמי גת

מנהלת כרמי גת סיימה את עבודות תשתיות שלב א' המתחמים הרביעי והחמישי בכרמי גת ,מתחם 03 ומתחם 04, בכך מקדימה המינהלת את זמן מסירת המגרשים בשלושה חודשים מיום המסירה הקבוע בהסכם.


מדובר בשטח של מאות דונמים ובעבודות תשתית מורכבות בעונת החורף .עבודות התשתית במתחמים הללו נמשכו 8 חודשים בלבד.


היזמים הראשונים לקבל את המגרשים הם "בוני התיכון"
מתחמים 03 ו04 כוללים 2600 יחידות דיור בבניה רוויה ובבניה צמודת קרקע וכוללים גם מתחם מגורים ב"מחיר למשתכן".