מתחם 07: נערכים לקליטת הדיירים הראשונים

מתחם 07: נערכים לקליטת הדיירים הראשונים

 

השבוע החלו עבודות הכנת תשתיות זמניות של מדרכות לקראת אכלוס  מאות המשפחות הראשונות בכרמי גת .
הפיקוח העירוני ילווה את התהליך על מנת לשמור את הסדר הציבורי במתחם.
בשלב הראשון יוקמו מדרכות אספלט עד להתקדמות האכלוס במתחם – אז יחלו עבודות תשתיות הקבע.