סוללים כבישים בכרמי גת

סוללים כבישים בכרמי גת

עבודות הפיתוח של מתחם 07 בכרמי גת הסתיימו .
בימים אלה נמסרים המגרשים ליזמים ולרוכשי הקרקעות במתחם המגורים הראשון,מתחם 07.
עם סיום עבודות הפיתוח במתחם הראשון ,החלו השבוע לסלול כבישים ולבצע עבודות ריבוד אספלט במתחם.

בד בבד נמשכות בקצב מואץ עבודות פיתוח התשתיות במתחם השני, מתחם 02.
על שלחנה של הועדה המקומית לתכנון ובניה בעיריית קרית גת ,מונחות בקשות למתן היתרי בניה לכ-800 יחידות דיור ,בבניה רוויה ובבניה צמודת קרקע במתחם הראשון .
עם מתן ההיתרים יוכלו בעלי הזכויות בקרקע להתחיל בתהליכי הבניה.