עדכון בדבר העתירה לבג"ץ בעניין כרמי גת

עדכון בדבר העתירה לבג

דיון ראשון בנושא החוסרים המשמעותיים בתקציבים להקמת מוסדות חינוך וציבור במתחם השלישי הרביעי והחמישי בכרמי גת נערך בשבוע שעבר אצל ארז קמיניץ המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. עיריית קרית גת התחילה להציג שם את טיעוניה כפי שפורטו בעתירה שהגישה לבג"צ וציינה כי על פי התב"ע לא ניתן להקים את השכונות ללא תקציב למבני ציבור. העירייה הצביעה גם על העיכוב בהקמת המחלפים למתחם והתריעה כי המחלפים מהווים תנאים לאיכלוס עפ"י התב"ע. במסגרת זו של הליך לישוב הסכסוך אצל המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ייעשה ניסיון למצוא פתרון מהיר לבעיות ולצורך כך נקבע לקיים דיון נוסף בתוך זמן קצר. אנו משוכנעים כי המשנה ליועמ"ש לא ייתן יד להתנערות משרדי הממשלה ורשות מקרקעי ישראל מאחריותם וחובותיהם לעירייה והתושבים במסגרת הסכם הגג. העירייה עתרה לבג"צ בנושא לפני שזומן הדיון אצל המשנה ליועמ"ש לממשלה. בג"צ הורה למדינה להשיב לטענות העירייה בעתירה עד ל- 3 בספטמבר.

עיריית קרית גת הודיעה ליזמים, לקבלנים ולרוכשי המגרשים הפרטיים במתחם 01 (השלישי) כי מיום ה-1 בספטמבר יוכלו לקבל תיקי מידע באגף ההנדסה ,לשם תכנון. לצורך קבלת תיקי המידע במתחם 01 יחתמו הרוכשים והיזמים על כתב ויתור המפרט את החסמים לבניה ויתחייבו שלא לבקש היתר בניה עד שיתקבלו בעירייה ההרשאות לבניית מוסדות החינוך והציבור במתחם 01 וכן עד שיפתח לתנועה המחלף המזרחי (הראשון מבין השניים). ציבור הרוכשים, היזמים וכל הגופים המעורבים מבינים היום יותר מתמיד את המצב לאשורו ואת העובדה כי עיריית קרית גת פועלת מתוך שיקול דעת ואחריות כנה כלפי ציבור הרוכשים על מנת להבטיח עבורם תשתיות מגורים מפותחות, שירותים מוניציפאליים ראויים ואיכות חיים ברובע כרמי גת.