עושים הסטוריה : בשבוע הבא יפורק גשר דרך הדרום הישן

עושים הסטוריה : בשבוע הבא יפורק גשר דרך הדרום הישן

השבוע הושלמה העברת התנועה על כביש 35 לגשר החדש של המפרידן המזרחי אשר יחליף את הגשרים הישנים מעל דרך הדרום ופסי הרכבת.

במהלך השבוע הבא ייהרס ויפורק גשר הדרום הישן לצורך השלמת חיבור הזרוע הדרומית של המפרידן המזרחי בין כביש 35 לדרך הדרום וזאת לצורך פתיחה מלאה לתנועה של המפרידן והקיר האקוסטי החדשים כבר במהלך החודשים הקרובים

אשר יאפשרו  חיבור מחדש אל דרך הדרום וממנה.

אנחנו מתנצלים מראש על אי הנוחות הזמנית במהלך עבודות ההריסה והפירוק של הגשר.