עיריית קריית גת עתרה לבג"צ נגד האוצר ורמ"י

עיריית קריית גת עתרה לבג

עיריית קרית גת עתרה הבוקר (רביעי, 2.8)  לבג"צ כנגד המדינה, בגין אי העמדת תקציבים להסכם הגג שחתמה עם העירייה לבניית  7,500 יחידות דיור בשכונת כרמי גת  בעיר  * ראש העיר אבירם דהרי: "קרית גת היתה הראשונה להתגייס להסכמי הגג, מתוך ציונות. לא נאפשר למדינה להתנער מהתחייבויותיה כלפי העיר ותושביה – הוותיקים והחדשים. כרמי גת תהיה בע"ה ובישועתו שכונה איכותית בישראל"


עיריית קרית גת הגישה הבוקר (2/8) עתירה לבג"צ כנגד משרד האוצר ורשות מקרקעי ישראל (רמ"י), בדרישה שהמדינה תעמיד את התקציבים להם היא מחוייבת כלפי העיר במסגרת הסכם הגג שנחתם עימה בשנת 2013. באותה שנה נעתרה עיריית קרית גת לפניית המדינה להיות החלוצה ולחתום על הסכם הגג הראשון. העירייה התקשרה עם המדינה בהסכם גג לבניית למעלה מ-7,000 יחידות דיור בפרויקט כרמי גת בעיר – שהייתה לשכונה הראשונה בישראל המוקמת לפי המודל החדש של הסכמי הגג.
סה"כ נועד הסכם הגג להקמת כ-7,500 יח"ד (כולל תוספת יחידות דיור בהליכי הקלה), שמשמעותן - הגדלת אוכלוסיית העיר קריית גת ב 50% לפחות תוך פרק זמן קצר מאוד של בין שלוש  לחמש שנים. יצויין כי רוב הדירות שווקו מאז למכירה והראשונות שבהן מתוכננות לאיכלוס בעוד כחודשיים - באוקטובר הקרוב.
בעתירה, שהוגשה באמצעות עו"ד יעקב כהן ממשרד יעקב כהן, ירון שביט עורכי דין ועו"ד אמיר קדרי ממשרד טל, קדרי, שמיר ושות', טוענת העירייה כי מכיוון שמדובר בהסכם הגג הראשון שנחתם ללא ניסיון מוקדם של המדינה, הקצתה המדינה תקציבים חסרים בכל הנוגע להקמת מבני ציבור ומבני חינוך, פיתוח תשתיות והוצאות ניהול הפרוייקט ופיתוח התשתיות, בהשוואה לצרכים בפועל ובהשוואה להסכמים מאוחרים יותר שנחתמו עם עיריות אחרות.
החוסר התקציבי הינו בהיקף של מאות מיליוני ₪ ונמוך ללא כל פרופורציה ביחס לסכומים הנדרשים להקמת מבני ציבור, תשתיות תחבורה, פארקים, חיזוק העיר הוותיקה ותקורות. לאור זאת התחייבו רמ"י והאוצר כלפי העירייה להשוות את התנאים לאלה שניתנו בהסכמים מאוחרים, אולם התחייבות זו לא קוימה.
עוד טוענת העירייה כי הממשלה אינה מצליחה לעמוד בתנאי המשילות הבסיסיים, ולא רק שאינה משווה את תנאי הסכם הגג ואינה מעדכנת את השתתפותה לסכומים הריאליים המקובלים כיום בהסכמי הגג, אלא שגם את מרבית הסכומים אליהם התחייבה היא אינה מעבירה. המשרדים השונים לא מעבירים את המימון הדרוש לטיפול בתחום אחריותם או שמעבירים באיחור ניכר. כך למשל, תקציב משרד הרווחה לבניית מעונות ותקציב משרד החינוך לגני ילדים ובתי ספר. בעטיים של אלה עלול להיגרם מצב בו דיירים יתאכלסו בשכונה החדשה מבלי שקיימות בה תשתיות מינימליות שישרתו אותם ואת ילדיהם. שני המחלפים בכניסות לשכונה החדשה אשר סוכם שבנייתם הינה באחריות ממשלתית בלעדית, מצויים נכון לעכשיו באיחור ניכר וגוזרים מצור תחבורתי על השכונה, לרבות עיכוב במתן היתרים


ואיכלוס מעצם היותם תנאי בתב"ע. נחיצות המחלפים ומבני הציבור לשכונה ולעיר הינה קריטית ומהווה תנאי בסיסי לאיכלוס. לטענת העירייה קיימים כשלים בעמידת המדינה בהתחייבותה כלפי העיר ובהם: היעדר הקצבה לבניית תשתיות חינוך, מבני ציבור ופארקים כמובטח לתושבים, היעדר תיקצוב להשקעה ופיתוח תשתיות בעיר הוותיקה, היעדר תיקצוב הולם לתקורות העצומות הנדרשות לעירייה בגין פיתוח התשתיות וביצוע ההסכם על תנאיו וכן עיכוב משמעותי כאמור  בהקמת המחלפים ודרכי הגישה אל השכונה וממנה.  עוד טוענת העירייה כי עד כה היא עמדה בכל ההתחייבויות שנטלה על עצמה בהסכם הגג להקמת כרמי גת ובהסכמי הפיתוח מול היזמים, לרבות לגבי ביצוע הפיתוח במועדים שסוכמו, היערכות הנדסית כולל רישוי בפרקי הזמן המתחייבים על-פי ההסכם, היערכות לקליטת תושבים ואיכלוסם, קידום תכנון וביצוע מוסדות חינוך וציבור ועוד. לצד עמידתה בהתחייבויותיה, דחפה העירייה וקידמה את הטיפול בחסמים מהותיים שאינם באחריותה ואשר גורמים ממשלתיים שונים התרשלו והתחמקו מהטיפול בהם.
העירייה טוענת כי האוצר ורשות מקרקעי ישראל פועלות בשיטות ילדותיות להסיט את הדיון בשיטות ילדותיות של ניסיון להצית אש במקום אחר, על מנת להרחיק מהן את הביקורת על התנהלותן השערורייתית וזלזולן המחפיר בתושבי קריית גת – החדשים והוותיקים.

ראש העיר קרית גת, אבירם דהרי: "התנהלות המדינה בכל הקשור להסכם הגג שנחתם עם קרית גת חריגה. קיים פער עצום ומקומם בין התחייבויות המדינה שניתנו לעירייה לבין האופן בו נהגה המדינה. קריית גת מתנהלת באחריות תקציבית ולא תיגרר לגרעונות ענק. תוספת אלפי דירות בעיר היא עול כבד על התקציב, אבל אנחנו ראינו שליחות בהצטרפות להסכם הגג, כיוון שזו תרומתנו לבניית הארץ וליישובה, בדיוק כפי שחלמו אבותינו. עשינו זאת מתוך ציונות נטו. קרית גת היתה הראשונה להתגייס ליוזמת הסכמי הגג, תוך שהעירייה ותושביה מפנים משאבים רבים להקמת כ  7,500 יחידות הדיור עליהן התחייבה בהסכם. לכל אורך הדרך נאלצנו להתגבר על קשיים שנבעו מכך שאנחנו היינו החלוצים בתחום, וכעת התחושה שהיא שלא רק שנשכבנו על הגדר שמעליה עברו מאז עיריות רבות – אלא שלבסוף המדינה הותירה אותנו מאחור. המדינה לא הותירה ברירה בידינו ונאלצנו להגיש את העתירה. אנחנו מאמינים ביושר ובצדק ומשוכנעים שהכרעת בג"צ תבטא ערכים אלו. לא נאפשר למדינה להתנער מהתחייבויותיה כלפי העיר ותושביה. כפי הנראה רמ"י והאוצר שכחו שמדובר באנשים ובמשפחות, ומתרכזים רק בסטטיסטיקה ובחתירה ליח"צן מספרים של התחלות בניה כדי להראות שאוטוטו פותרים את בעיות הדיור ומצניחים את המחירים. אז חשוב להזכיר להם שאחרי ההודעות לתקשורת על עוד יחידות דיור, צריך גם לבנות אותן, ולצידן תשתיות, כבישים, פארקים, מבני ציבור והשקעות עתק בחלקים הוותיקים של הערים. עיריית קריית גת היא חלוצת הסכמי הגג והיא היחידה שדואגת לאינטרס הציבורי ומגינה על ציבור הרוכשים, וכך תמשיך לעשות בנחישות. בע"ה ובישועתו, שכונת כרמי גת תהיה שכונה איכותית בישראל".