עיריית קרית גת נערכת לקליטת הדיירים בכרמי גת

עיריית קרית גת נערכת לקליטת הדיירים בכרמי גת

ראש העיר אבירם דהרי כינס השבוע פורום המורכב מכלל אגפי העירייה, גופי הסמך והתאגידים העירוניים ,אשר יתכנס בקביעות במשותף עם פורום מינהלת כרמי גת ,לטובת תיאום וביצוע בפועל של קליטת הדיירים החדשים הצפויים לאכלס את המתחם הראשון בכרמי גת כבר במהלך החודשים הקרובים .
מנכ"ל מינהלת כרמי גת אוהד יחזקאל, סקר את צפי ההתקדמות של איכלוס שני המתחמים הראשונים וכן את שלביות פיתוח התשתיות הצפוייה בשני המתחמים, במהלך החודשים הקרובים.

מעבר להמשך עבודות הפיתוח בשני המתחמים הראשונים , כבר בחודש ינואר ימסרו המגרשים במתחם 01, המתחם השלישי, לידי היזמים ועבודות הבניה צפויות להתחיל במתחם 01 בקרוב .כאמור הושלמו זה מכבר עבודות פיתוח תשתיות שלב א' במתחם השלישי והוא זמין ומוכן להתחלת הבניה.
כמו כן נערכת מינהלת כרמי גת לפרסום מכרזי פיתוח התשתיות במתחמים הרביעי והחמישי (מתחם 03 ומתחם 04).

תאגיד המים מי גת נערך להפעלת תחנת השאיבה הגרביטציונית אשר עם תחילת פעילותה תעביר את שפכי הביוב מרובע כרמי גת אל מכון טיהור השפכים העירוני ממערב לקרית גת .תחנת השאיבה צפוייה להתחיל לפעול בעוד כחצי שנה עד אז נותן התאגיד מענה מבחינת הטיפול בשפכים לתקופת הביניים.

מערכות החשמל בשני המתחמים הראשונים הושלמו, בשבוע שעבר הודלקו האורות בבית הספר היסודי ברובע. מערכת החשמל ברובע הינה מערכת חכמה ומאפשרת שליטה מרחוק מבחינת בקרה ותיפעול .

באתר האינטרנט של העירייה ובאתר כרמי גת מצוייה מערכת GIS , מערכת מידע גיאורפי ,עליה מופיעים שמות הרחובות, המגרשים והחלקות ,מיקומי הבתים ומוסדות הציבור והחינוך וכמובן התשתיות , המערכת קלה וזמינה להפעלה ותושבי העיר מוזמנים לעשות בה שימוש לטובת היערכות, הכרת הרובע והרישום למוסדות החינוך .

העיריה נערכת בימים אלה לקליטת תלמידים בביה"ס הראשון בכרמי גת ולקליטת ילדים בשמונה גני הילדים הבנויים כבר וממתינים לילדים –במתחם 07. בימים הקרובים תונח אבן פינה ותחלנה עבודות ההקמה של בית הספר היסודי השני ואחד עשר גני הילדים במתחם השני מתחם 02. כמו כן תחל בקרוב בניית המקיף הראשון בכרמי גת במתחם 07 וכן מתחם מעונות היום הראשון ברובע.


כאמור בחודשים הקרובים צפויים לאכלס את המתחם הראשון מאות משפחות והעירייה נערכת לקליטתם מכל בחינה ,היערכות להשלמה סופית של עבודות הפיתוח שלב א', חיבורי חברת החשמל, הכבלים ובזק כבר הושלמו באתר הראשון . האגף לאיכות הסביבה נערך מבחינת מתן שירותי פינוי אשפה ואגף שפ"ע נערך למשימותיו גם ברובע המגורים החדש.

האגף לבטחון וסדר ציבורי מפעיל מערך בטחון ושמירה ברובע כרמי גת מזה חודשים רבים ומצליח לשמור עד כה ,תודה לאל, על הסדר, השקט והביטחון באתרי הבניה ברובע. המוקד העירוני ערוך לתת מענה לפניות הנוגעות לכרמי גת .המצלמות הראשונות כבר פועלות ומקושרות למוקד הרואה עם זאת תושלם במהלך החודשים הקרובים הפריסה הכוללת של כל המצלמות במתחם הראשון והשני ע"פי התכנית .

עוד נדונו ענייני הצטיידות בתי הספר וגני הילדים, היערכות ברישום וקליטת תושבים חדשים וילדיהם במוסדות החינוך בעיר , טיפול והשמשת מוסדות דת : בתי כנסת ומקווה במתחם הראשון וכן עניינים מינהליים של מסירת מוסדות ציבור ותשתיות פיתוח מהקבלנים לעירייה לתפעול השוטף, עניין רישום הנכסים ,הביטוחים וההיבטים המשפטיים של אלה.
עבודות הפיתוח של הפארק מתקדמות אף הן במרץ ,בשלב הראשון מתבצעות עבודות לפיתוח  150 דונמים מתוך הפארק כולו הכוללות פיתוח, הצבת מתקני משחק ספורט ופנאי וכמובן מתחמי גינון .
במהלך החודשים הקרובים יושם דגש בעבודת אגפי העירייה והתאגידים על התיאום והשלמת ההיערכות לקליטת מאות המשפחות החדשות הבאות בשערי רובע כרמי גת.
ברוכים הבאים !!