ראש העיר קרית גת אבירם דהרי לשר הפנים: בטל צו חלוקת ההכנסות בין קרית גת והמועצות האזוריות רטרואקטיבית משנת 2017

ראש העיר קרית גת אבירם דהרי לשר הפנים: בטל צו חלוקת ההכנסות בין קרית גת והמועצות האזוריות רטרואקטיבית משנת 2017

ראש העיר קרית גת אבירם דהרי , פנה השבוע לשר הפני אריה דרעי בבקשה לבטל את צו חלוקת ההכנסות מארנונה בין עיריית קרית גת והמועצות האזוריות שפיר ויואב , רטקואקטיבית מתחילת 2017.

בדיון שהתקיים בשבוע שעבר בועדה הגאוגרפית נדהם ראש העיר לגלות כי המועצות האזוריות כללו בתקציביהן השוטפים לשנים 2017-2019 את ההכנסות האמורות, מבלי להתייחס להקמתה של הועדה הגאוגרפית האמורה להחליט בנושא.

במכתב דחוף לשר הפנים מוסיף ראש העיר כי אנשי המקצוע במשרד הפנים פונים לעירייה בדרישה להעביר את הכספים למועצות האזוריות כאילו אין משמעות לכינונה ולקיומה של הועדה ולחובתה להגיע להמלצות תוך חודשים ספורים.

ראש העיר אבירם דהרי הורה לגזבר העירייה לפעול לביטול רישום חלוקת ההכנסות בספרי העירייה בשנים 2018-2019 ואף לדרוש קיזוז מהגרעון הנצבר בשנת 2017.

עוד הורה ראש העיר לגזבר לפעול להשבת הכספים שהועברו למועצות בשנים הללו עד לסיום עבודת הועדה.


רקע:

בשנת 1996 ,שנה לאחר חתימת ההסכם בין עיריית קרית גת והמועצות האזוריות יואב ושפיר ,הוחלט כי בתמורה לקרקעות בבעלות המועצות בפארק התעשיה יחולקו בין קרית גת לבינן ההכנסות מארנונה של מפעלי התעשייה שיוקמו בפארק ,40% מההכנסות תקבל קרית גת והמועצות יתחלקו ביניהן ב60% הנותרים .
עם בחירתו של אבירם דהרי לתפקיד ראש העיר קרית גת, החל במאבק לחלוקה מחדש ,לאחר מאבק עיקש ומתמשך- מקבלת היום קרית גת 59% מנתח ההכנסות מארנונה והמועצות מתחלקות ב40% הנותרים .
כעת דורש ראש העיר קרית גת אבירם דהרי לבטל את צו חלוקת ההכנסות רטרטאקטיבית משנת 2017 בנימוקים הללו:

•        המועצות העבירו 4000 דונם מתוך 1,000,000 דונם קרקע שטלן של המועצות .
•        4000 הדונמים הללו הניבו להן עד כה, ברבות השנים , הכנסה של 290,000,000 ₪ . הכנסות ארנונה מאדמות חקלאיות היא אפסית בד"כ.

•        בשנת 1996 שנת המימוש הראשונה של ההסכם העבירה העירייה לכלל המועצות ביחד סך של 500,000 ₪ ,בשנת 2003 העבירה להן העירייה 7,500,000 ₪ בשנת 2017 העבירה העירייה למועצות האזווריות סך של 25,000,000 ₪ בשנה גידול של 5000%!!


מעמדן הסוציואקונומי של המועצות חזק מזה של קרית גת 7-8   ביחס ל4 . היתכן עיוות גדול מזה?

צו המיסים של עיריית קרית גת הוא זה שהניב להן את הכנסות העתק הללו , לו היו מחילות המועצות את צו הארנונה הזה אצלן היו מניבים הכנסות של כ200 מיליון שח בכל שנה .
יצויין כי כבר בשנת 1990 מינה משרד הפנים את ועדת ברזילי שכבר אז המליצה להעביר את כל השטח לגבולות העיר קרית גת ללא תמורה.

בדיון שנערך בשבוע שעבר דרש ראש העיר אבירם דהרי לבטל את צו חלוקת ההכנסות ואף הודיע כי ידרוש החזר של הכספים שהועברו למועצות מתחילת 2017 .
מחרתיים יערכו חברי הועדה סיור מקצועי בקרית גת .