שימו לב: החלה ההרשמה לשנת הלימודים התשע"ח בקרית גת

שימו לב: החלה ההרשמה לשנת הלימודים התשע