הודעה בדבר פתיחת בי"ס יסודי בכרמי גת בשנה"ל הקרובה

הודעה בדבר פתיחת בי

בית הספר היסודי הממלכתי הראשון בכרמי גת יפתח שעריו כבר בשנת הלימודים הקרובה, שנת התשע"ח .
תושבי העיר קרית גת ותושבי העיר החדשים המתעתדים לעבור להתגורר כאן, מוזמנים לרשום את ילדיהם לבית הספר החדש
בכרמי גת כבר בימים אלה ומתבקשים לשם כך לפנות לאגף החינוך בעירייה - טלפון 6874602 [email protected]

לאחר בחינת הרעיון הוחלט שלא להעביר את בי"ס בן צבי לכרמי גת על מנת לשמור על מכסת השעות המלאה של ביה"ס ועל מסגרת יום הלימודים הארוך.

בברכת שנת לימודים פורה ומוצלחת לתלמידי עירנו המתחדשת .