"מגה" פרויקט התשתיות - חידוש הכניסה הצפונית לעיר יוצא לדרך

בשבוע הבא מתחילה עיריית קרית גת בביצוע "מגה " פרוייקט שינוי תוואי הכניסה הצפונית לעיר, פרוייקט הענק בסדרי גודל לאומיים כולל עבודות תשתיות ובינוי בעלות של כ100 מיליון ₪. עם השלמת הפרוייקט בכללותו, יתחבר תוואי הכניסה החדש לעיר  למחלף המזרחי אשר באחריות חברת נתיבי ישראל להקימו במהלך השנים הקרובות ואשר עלותו נאמדת  במאות מיליוני ₪.


במסגרת הפרוייקט יחובר ציר הכניסה לעיר לכרמי גת בגשר נוסף על כביש 35, גשר מס' 2.

זאת בנוסף לגשר מס' 3, אשר הקמתו נמשכת בימים אלה ואשר מחבר בין רובע הבנים לכרמי גת, במהלך החודשיים הקרובים יונפו קורות הגשר העליונות מעל כביש 35 להשלמתו.

במקום בו נמצאת היום החורשה על ציר מלכי ישראל, תיבנה כיכר ענקית (זו המופיעה בהדמייה). אשר תתחבר מצידה האחד לגשר מס' 2, מצידה הנוסף לציר שדרות לכיש ומצפון מזרח למחלף המזרחי אשר בנייתו באחריות  חברת "נתיבי ישראל", אשר צפוייה להקים אותו במהלך השנתיים הקרובות.
השלמת המחלף המזרחי מהווה תנאי לאיכלוס מתחמי 01 03 ו-04 בכרמי גת.

בשבוע הבא מתחילים בשלב הראשון של הפרוייקט, עם עבודות שדרוג ציר שדרות לכיש בין צומת מלכי ישראל לצומת רחוב השופטים על הציר.
העבודות כוללות חידוש קירות התמך למגרשים משני עברי הכביש, חידוש רצפות, מדרכות, מערכות תאורה וגינון.

בו זמנית תיבנה הכיכר הגדולה בחורשה ותחובר לתוואי הגשר החדש, לצורך כך הועתקה האנדרטה לזכר עולי אתיופיה שניספו בדרכם לשראל, למיקומה החדש במתחם הסמוך לאנדרטת התל. בכיכר יוצב אלמנט מים מרשים כמתואר בהדמייה לכיכר.

בשלב האחרון המסכם של הפרוייקט עם חיבור המחלף המזרחי לכיכר, יתבטל ציר הכניסה הנוכחי לעיר וישונה לתוואי החדש המחבר בין כרמי גת, ציר שד' לכיש והמחלף ממזרח.

בשנה הקרובה יושלמו העבודות על ציר שד' לכיש, אך השלמת הפרוייקט כולו צפוייה להימשך כשנתיים.

בשלב זה אנו מבקשים את סבלנות התושבים, הנהגים ומשתמשי הדרך ומבקשים שלא להחנות רכבים על ציר שד' לכיש בו מתבצעות העבודות.