5 כוכבי יופי נוספים לקרית גת בתחרות קריה יפה בישראל

5 כוכבי יופי נוספים לקרית גת בתחרות קריה יפה בישראל

גם השנה רושמת קרית גת הצלחה בתחרות "קריה יפה מקיימת בישראל יפה" וזוכה ב-5 כוכבי יופי מטעם משרד הפנים, המרכז לשלטון מקומי ומרכז המועצות האזוריות. בחודשים האחרונים ביקרה בעיר ועדה מיוחדת מטעם התחרות, סיירה ובחנה את חזות העיר, הסביבה והשקעת הרשות באיכות החיים. אמש התקיים טקס חלוקת האותות והתעודות במעמד שר הפנים והשר לפיתוח הנגב והגליל, חה"כ אריה מכלוף דרעי.

המועצה לישראל יפה מקיימת זו השנה ה-23 את תחרות "קריה יפה ומקיימת בישראל יפה“. התחרות היא כלל ארצית ומשתתפות בה ערים, מועצות מקומיות, מועצות אזוריות וישובים במועצות אזוריות. קרית גת משתתפת זו השנה ה-13 בתחרות שמטרתה להגביר את המודעות ברשויות המקומיות לטיפוח חזותן והעלאת איכות החיים והסביבה לתושבים.
הקריטריונים למדידה הם: המרחב היישובי, אמצעים לשירות הציבור, שטחים ציבוריים, מוקדי שירות ציבוריים בעלי רגישות סביבתית ואיכות הסביבה, התנהלות מקיימת ותרומה לקהילה. ועדת ההערכה שפועלת במסגרת התחרות מורכבת מארבעה מעריכים מיומנים בעלי זיקה לנושא, אשר עוברים תדרוך מקיף לפני היציאה להערכה.

השנה, סיירה הועדה המעריכה במספר מוקדים בעיר בהם : האגף לאיכות הסביבה שם הוצגה בפניהם תכנית פרויקט הבינוי המוביל בארץ- רובע המגורים כרמי גת  ולאחר מכן יצאה לסיור במתחם הכניסה הצפונית לעיר, רחובות השופטים ואדוריים וכן ביקרה בגינה הקהילתית.

קרית גת זוכה בשנים האחרונות בחמישה כוכבי יופי ברציפות וממשיכה להגדיל את השקעתה בטיפוח וחזות העיר ובחינוך לקיימות סביבתית.
בטקס קבלת התעודות שנערך אמש, ייצגו את הרשות מנהלת אגף איכות הסביבה הדס פדידה ורכז איכות סביבה אור נגב.